ZPRAVODAJ PER ROLLAM NA ČTVRTEK VEČER – na 10. prosince 2015

Nabízet stavebním firmám Generování peněz

na financování developerského projektu – bytové domy

 

Máme Generování peněz pro stavební firmy, aby mohli realizovat developerské projekty, objednávku na Generování peněz s vysvětlením, produkt č. 5.

Máme databázi asi 1.400 stavebních firem a firmiček, tak by se mohla udělat jakási prezentace, VIDEO PRODUKT, a ten poslat emailem, a která firma by měla zájem, tak by mohla reagovat, jako že to zní zajímavě.

A pak by už se reagující stavební firma, kontakt, rozeslal emailem jako POPTÁVKA Vám, k zavolání stavební firmě, aby vyplnila registrační formulář k produktu Vygenerování peněz na developerský projekt.

 

Pojďme si ještě jednou vysvětlit podstatu. Sledujte tok mých myšlenek. Beru si k ruce Objednávku na Generování peněz, naši objednávku, a jdu na stranu 2. Zkuste to také.

Objednávku najdete v produktech na odkazu:

http://www.konzultacni-servis.wz.cz/produkty/

Jedná se o produkt č. 5  (jako byl film číslo 5 žije).  Podle toho se to bude dobře pamatovat.

A ještě si musíte vzít k ruce naši Základní nabídku, produkt č. 3, druhá strana body 4. 4.1, 4.2. atd. Ano?

 

Někde se musí brát (kupovat) kontakty na investory. Od toho máme Družstevní server.

Odkaz:

http://investorske-druzstvo.wz.cz/aserver/

(Konzultační společnost si klienty investory, kontakty kupuje, platí za ně, ale pak je zase prodá dál zájemci o Generování peněz, v balíčku poplatků spojených s Generováním peněz). *) Nic není zadarmo.

1. Činnost se dělá proto, aby mělo Coolcentrum – operátoři a operátorky práci (aby bylo zadání pro naše coolcentrum). /práci je potřeba mít stálou a kdo by neměl zájem o peníze, zvláště, v dnešní době/

2. Činnost se dělá proto, aby mělo Collcentrum – operátorky na verifikaci, ověření, ujištění a pak kurýrní služba, zásilková služba, všichni na 2. pozici) práci (aby bylo zadání pro naše coolcentrum, říká se tomu verifikace, pasiv, jak kde).

3. Někdo musí být odpovědný, a to je ten, kdo bude získávat volné peníze. /asi nějaké IČO/

4. Odpovědnost je v tom, že družstvo dá 1,000.000 Kč na rentiérství a odpovědná osoba dá z 1,000.000 Kč 666.666 Kč také na Rentiérství (renta z finančních robotů, založí se středisko).

5. Rentiérství dělá 2x tolik za 2 roky. (více snad raději na osobní schůzce, tohle málokdo přijme) .

6. Družstvo má tedy garanci z částky x na rentiérství že dostane 2x, tedy více než původní částku. /Garanční fond schválila nedávno vláda. My už to měli v naší tabulce v r. 2011, tedy dříve./

7. Zodpovědná osoba hospodařící s 1,000.000 Kč a dávající 666.666 Kč na Rentiérství musí vrátit podle smlouvy  2x tolik za 4 roky. /to je takový vzoreček, je důležitý/.

*) Tady si to rozeberme: Vyberou se od investorů 2,000.000 Kč. A slíbí se jim úrok, zhodnocení, zisk. A z těchto 2,000.000,- Kč se dá 1,000.000,- na Rentiérství a pak 666.666,- Kč na Rentiérství. Je to podobné, jako odvody na sociální pojištění a na zdravotní pojištění, část dává firma, IČO a část zaměstnanec, osoba hospodařící. A zde, místo odvodů na sociální pojištění a na zdravotní pojištění se dávají peníze vybrané od lidí na Rentiérství.

Rentiérství je startovací investice s velmi vysokým procentem zúročení, zhodnocení. Kdyby nefungovala velmi vysoká procenta, nemohl by fungovat Garanční fond a tedy celý systém. Ale celý systém funguje, je schválený u notáře a zapsaný obchodním soudem, střediska jsou analytické účty a střediska vedou vždy 3 lidé. Dělají vlastně správce Svěřeneckého fondu na tuto činnost a dohlíží Dohledová organizace, a tím je to přesně podle zákona, ano?

8. Zodpovědná osoba hospodařící s 1,000.000 Kč a dávající 666.666 Kč na Rentiérství dostane z Rentiérství  1,333.333 Kč + 666.666 Kč , tedy 2,000.000 Kč.

 

SPOKOJENOST VŠECH:

A. Investoři dávající své peníze, na toto, přes Svěřenecký fond, mají své úroky 12% až 17% a mají garanci v garančním fondu.

B. Odpovědné osoby starající se o toto jedno středisko družstva investorů mají své odměny ze zisku střediska (dáno pravidly, asi 1/3)

C. Coolcentrum - má práci a zaplacenou.

D. Coolcentrum  - operátorky na verifikaci, zásilková služba, pošta, mají práci zaplacenou.

E. Získají se volné finance pro použití. /to je dost důležité, kolikrát je někdo potřebuje/

F. Vytváří se uskupení na práci, při bytové výstavbě, což je budoucí práce pro řemeslníky a dodavatele.

G. Zodpovědná osoba pracuje na koordinátorskou - příkazní smlouvu.

 

Odkaz na

http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/id25695/25695.pdf