STŘEDISKO KS 25826 NA SPOŘENÍ 200,- Kč měsíčně na 5 let

Založení střediska: jako  25535, sdružení se stavební firmou REDSTAV, s.r.o. (10% franchisant a 10% my).

Tyto naše příjmy (budoucí příjmy za zprostředkování zakázky, z 10 ti milionové stavební zakázky, 1,0 mil. Kč zisk )

použijeme na výplatu vkladů investorů měsíčního spoření částky 200 Kč měsíčně na 17%, tedy 2.400 Kč ročně.

Investiční spoření je na 5 let a má charakter pronájmu software (abychom neměli problém s ČNB).

Z pohledu klienta:

Vkládá 200 Kč na účet, každý měsíc, převodem

Má kartu klienta na datumy (lze sledovat na internetu)

Klient má slíben 17% roční úrok, ale platí také poplatky za vedení účtu 480,- Kč / rok

*) to dělají i AXA, i NN životní pojišťovna, od nich jsme to okoukali. Slibují úroky od 2.5% ročně do až 8% ročně,

ale drobným písmem naúčtovávají lidem poplatky za vedení účtu a když se lidé dostanou do minusu, tak na ně

posílají exekutory. To lze ověřit. Jen tuto praktiku moc veřejně nepřiznávají a ani nějak nepodporují veřejné či

soukromé sdělovací prostředky, aby na tuto praktiku upozornili.

 

TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ KLIENTA:

Zkusíme ve spolupráci telefonický direct marketing. Aktivní telemarketing, za hlasité „ANO“.

Schůzku zkusí domluvit Pavel Šámal – jednatel.

 

SKRIPT:

Použije se volání operátorek callcentra, skript zhruba tento:

 

Dobrý den, u telefonu XY … Konzultační společnost partner Hypoteční banky, hovor je nahráván.

Byli jste vybráni, k produktu Měsíční investiční spoření částky 200,- Kč na roční úrok 17%.

Za 5 let vložíte sice 12.000 Kč, v měsíčních 200,- Kč splátkách, ale, za 5 let obdržíte výplatu 17.490,- Kč.

Tedy zisk 5.490,- Kč.

Přihlášku ke vkladům a Rozhodnutí o přijetí za člena střediska (pod záštitou  Svěřeneckého fondu) obdržíte

pdf do emailu. 

 

Shrnutí: ….

Argumentace: Toto výhodné měsíční spoření je možné jen pro prvních 152 klientů ve Vašem okrese.

Zvážíte, jestli budete mít zájem???

 

ODMĚNY 10% UPISOVACÍ POPLATKY – pro libovolnou firmu, která bude dělat nabírání investorů na vklady

(na měsíční spoření). Asi se rozdělíme, ½ my a ½ firma. Firma může být jakákoli ale nejlépe ekonomická,

mohou to být i večerky, kde mohou mít na toto investiční spoření stojany.

UPISOVACÍ POPLATKY – jeden příjem. Je 10% pro všechny, a na stránkách

Odkaz:

http://www.investorske-druzstvo.wz.cz/infoburza/id24318/index.htm

a na stránkách je obrázek:

odkaz:

http://www.investorske-druzstvo.wz.cz/infoburza/id24318/images/03s.jpg

a na obrázku je toto rozdělení 10% na skupinky:

2% … 1. referentka, na volání

2%...  2.referentka, co vyrábí karty na datumy a posílá pdf soubory

1%.... koordinátor, manažer, supervizorka kanceláře

1% … na nájem kanceláře

1% … franchisor

1%.... franchisantka, rentiérka

2%... podíl

PROPOČET: ale peněz za „vedení účtu“.

Rozdělení peněz podle pravidel“

Stranou: 1/3  …..  162.000

1. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

2. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

3. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

 

4. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

5. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

6. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

7. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

8. pozice:  40.500 …. po zdanění 15% (DPP) …..  34.000 Kč

Tržby za vedení účtu:  486.000 Kč / měs.

 

ZPĚTNÝ DOPOČET:

Za 1 klienta … který spoří 200,- Kč měs.  Jsou měsíčně poplatky 40,- Kč. (on má 480,- Kč /rok).

Tedy kolik je potřeba klientů na částku 486.000,- Kč?

486.000,- Kč : 40  =  12.150

Máme 80 okresů.

Tedy, v každém okrese ČR: 12.150 : 80 = 152 

V každém okrese ČR v tomto může být zatím jen 152 klientů na spoření 200,- Kč měs. Na  17% úrok (roční úrok). 

To je „Omezené množství“, to je jedna z běžných praktik 7 zbraní prodeje.  Takže to máme v pořádku.

V NĚMECKU JE 8 x VÍCE OBYVATEL:

V Německu je 8 x více obyvatel. Mají tam callcentra. A v callcentru Hulíně nám nabízí, že budou klidně volat do zahraničí.

 

Propočet ODMĚN za službu vedení účtu (dle stanov) – za Německé investory (získané Německými callcentry)

Rozdělení peněz podle pravidel“

Stranou: 1/3  …..  1.296.000

1. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

2. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272..000 Kč /v eurech 10.880 €/

3. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

 

4. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

5. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

6. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

7. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

8. pozice:  324.000 …. po zdanění 15% (DPP) …..  272.000 Kč /v eurech 10.880 €/

Tržby za vedení účtu:  3.888.000 Kč / měs. /v eurech 155.520 €/

PRVNÍ ZKOUŠKY:

Pronájem kanceláře na Těšnově.

2 lidi, co to budou zkoušet, volat spolu (příprava tabulky s telefonními čísly a skriptu).

Změření, kolik toho za 4 h navolají.

==============

Vyhodnocení.

Založení karet na datumy.

Poslání do pdf Přihlášky a Rozhodnutí.

Poslání Karty na datumy klientu na měsíční spoření na 17%

Za 1 týden zavolání klienta, jestli vyzkouší měsíční spoření částky 200 Kč na 17% úrok ročně.

Případné vysvětlení, že se peníze (po odpočtu upisovacích poplatků) dávají na Roboty na peníze

(polovina na roboty a polovina do garančního fondu – na volání dotazníků z nichž jsou pak realitní provize).

Klient tedy dostane 17% (5.490,- Kč), ale, asi 5% (5x480=2.400,-) se ještě musí vydělat na poplatky za

vedení účtu (podle stanov). A 10% na upisovací poplatky, tj. z 12.000 tedy 1.200,- Kč.

 Tedy, skutečně se musí vydělat 5.490 + 2.400 + 1.200 + na daně, aby čistého bylo 5.490,- Kč

(čistý zisk po zdanění).

Celkem se tedy musí vydělat 9.090,- Kč za 5 let.  Jako kdyby to bylo z částky 6.000 Kč na 5 let.

To je roční úrok… kolik?

(při 17% na 5 let je to za 5 let dvojnásobek, tedy zisk 6.000 Kč).

Tak musí být úrok asi 25%, roční úroková sazba, aby výpočet vyšel.

Kontrola:

Částka 6.000 na 25% na 5 let:

1.  1,25 ……. 7.500

2.  1,25 …… 9.375

3.  1,25 …… 11,718

4.  1,25  ….. 14.648

5.  1,25 …… 18.310

 

Můžete to po mně přepočítat.

 

ZÁVĚR:

Z toho vyplývá, že 3 vedoucí jakéhokoli střediska na zhodnocování peněz, musí plánovat v tabulce

asi s 30% úrokem ročně, z něj 25% zisku dají pro investory, a 5% si podle pravidel rozdělí.

Když takhle budou spravovat třeba 1 mld. Kč, tak to bude „jen“ 50,000.000 (padesát milionu Korun českých)

pro ty tři lidi.

 

VÍCE STŘEDISEK NA ZHODNOCOVÁNÍ:

Počítá se s tím, že si každý může se dvěma známými udělat trojici, a zvolí se za vedoucí střediska na

Zhodnocování peněz, a začnou to dělat, začnou shánět callcentrum, které bude shánět klienty na

spoření částky 200 Kč měsíčně na 17%.

Je to pro ty tři lidi připravené. Chcete být jeden z těch tří? Tak nám to napište na email:

Konzultacni-společnost@seznam.cz

 

S pozdravem…