SESTAVY2 a spolupracovníků na zasílání SMS zpráv   
      SESTAVY2, Dispečerské pulty spolupracovnic a spolupracovníků na zasílání SMS
                           
Dispečerské
pulty
  
Michal Šob - Dispečerský pult
     
Eva Jahodová  - Dispečerský pult
     
Marie Droždiáková - Dispečerský pult
     
Jaroslav Daniš - Dispečerský pult
     
Martin Filko - Dispečerský pult
     
Anna Jonasa  - Dispečerský pult
     
    
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníka
Michal
ŠOB
     
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníce
Eva
Jahodová
     
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníce
Marie
Droždiáková
     
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníce
Marie
Droždiáková
     
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníka
Michal
FILKO
     
Dispečerský
pult
maska
spolupracovníce
Anna
JONASA