Domluva s panem Ladislavem Laníkem na akci 1 parcela obec Zlatá poté 2 parcely Horoušánky

 

Dne 10.1. 2018

Že akci budou dělat přes svého finančního poradce a jím zajištěnou banku (a Mgr. Soňa urbanová, že bude dělat finance několika klientům na Smržovku).

Že si vyberou od klienta realitní provize 80.000,- Kč jako rezervace, jak  jsou zvyklí a klient bude platit i 30.000 Kč na předprojektové práce

Že dá rozpočet a investiční plán a půdorysy a aminaci domu finančnímu poradci, aby se podíval a aby to poslal bance.

 

Informován o Pardubickém callcentru, paní Beátě Sovové, paní Ing. Káje Hovorkové, paní Martině Dejnožkové a nové paní Stanislavě Novákové.

Že mají všechny dámy zavolat pana Ladislava Laníka až v pondělí (přes víkend tu má rodinu).

 

Spolupráce na principu vyřizování klientů z Růžového systému za odměnu 22.500,- Kč za klienta trvá, ale může toto vyřizovat i Pardubické callcentrum a umis´tovat své klienty na tuto akci Zlatá (nebo na Horoušánky).

 

Odkaz na developerský rozpočet:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/rozpocet/

Odkaz na investiční plán akce Zlatá: (platební kalendář)

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/investplan/

Odkaz na harmonogram:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/harmonogram/

Odkaz na zrn (Základní rozpočtové náklady)

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/zrn/

 

 

Půdorys:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Animace: parkování pod domem (suterén)

 
 

 

 

 

 

 

 


Skelet (Golbeck) dozdívaný

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Smlouvy:

Na projekty: IČO 025 50 300 (Družstvo investorů)

Na Budoucí koupi bytové jednotky: 2563 2001

Výstavba: Konzultační společnost, s.r.o a REDSTAV, s.r.o. a WHG, s.r.o. a 12 správců dodávek (stavební dodavatelé).

 

Odkaz na tyto stránky na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30009/