MENU

PŘEDBĚŽNÍ KLIENTI NA NEMOVITSTI
JEDNATEL, SMLUVNÍ PARTNER BANKY


Konzultační společnost, s.r.o.
Pavel Šámal
jednatel
IČO: 25632001
JEDNATEL
tel: 778 088 548
E-mail: semda.cz@volny.cz

Fb.:https://www.facebook.com/pavel.samal.75

PRÁVNÍK,
JUDr. KAREL JELÍNEKp. JUDr. KAREL JELÍNEK
tel.: 603 278 620,
E-mail: karel.jelinek
@prvnivltavska.cz

Právník na smlouvy s klienty
Právní poradenství zdarma za spolupráci
Každý pracovní den 9.00 - 14.00 hod.
kancelář: Bubenečská 368/21, Praha 6
Náběrová smlouva: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26178/26178.pdf
paní Mgr. Soňa Urbanová na finance pro klienty

paní Mgr. Soňa Urbanová na finance pro klienty
kancelář: Moskevská 32, Praha 10
tel: 776 560 570
E-mail: Urbanova-finance@seznam.cz
KKONZULTAČNÍ SPOLEČNOST. s.r.o. - PRODÁVAJÍCÍM

KONZULTAČNÍ SPOLEČNOST. s.r.o.
PRODÁVAJÍCÍM


PRODÁVAJÍCÍM NEMOVITOSTI NABÍZÍME:
naše realitní nabídka:

NABÍDKA
___________________________________
a) nabízíme prodej exkuzivních poptávek na potenciální klienty, á 300,- Kč/1 kontakt. K tomu služba oslovení poptávajících.
b) nabízíme klasické realitní zprostředkování prodeje za 3% - 5% z ceny nemovitosti
c) nabízíme prodej kontaktů á 1,- Kč za 1 kontakt a pak 1% provize po uskutečněném prodeji a k tomu na službu zasílání SMS můžeme nabídnout naše lidi k outsorcingu (krátkému zapůjčení či krátkému pronájmu lidí).
d) nabízíme prodej získaných nových kontaktů na potencionální kupující á 500,- Kč za 1 kontakt, za baliček 10-ti předběžných klientů 5.000,- Kč, klientů s předběžným zájmem o koupi a s předjednaným financováním + inzertní servis na 50 inzertních serverů.

Na objednávku, na smlouvu atd.
REALITNÍ NÁBĚR a ROZDĚLENÍ
NA MENŠÍ JEDNOTKY (apartmány, ubytovny, kancelář),
a zajištění jednotlivých klientů inzercí, SMS, a kontextovou reklamou a prodej celému družstvu.
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)
http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

1. krok:
PŘEDSTAVENÍ:
PŘEDSTAVÍME
WEBOVÉ STRÁNKY
S NAŠIMI NABÍDKAMI
A SE 4 VIDEI (přes internet):


(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

2. krok:
NÁBĚROVÉ VIDEO PRO PRODÁVAJÍCÍ NEMOVITOSTÍ:
PŘEDSTAVÍME
NAŠE
NÁBĚROVÉ VIDEO (přes internet):


(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

3. krok: NÁBĚROVÁ SMLOUVA = Svěřenský fond
PŘEDSTAVÍME
NAŠI
NÁBĚROVOU SMLOUVU - Přistoupení ke Svěřenskému fondu (přes internet):


(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

4. krok:
SEZNÁMENÍ S VÝPOČTEM PRO DROBNÉ INVESTORY (aby investovali do nemovitostí)
PŘEDSTAVÍME
VÝPOČET
PRO INVESTORY
- Jejich jistota je právě vklad do nového Svěřenského fondu (přes internet):


(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

5. krok:
SEZNÁMENÍ S NAŠÍ TECHNIKOU ZÍSKÁNÍ KLIENTŮ
PŘEDSTAVÍME
NAŠÍ TECHNIKU,
JAK ZÍSKÁVÁME KLIENTY - INVESTORY
(přes internet):
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

6. krok:
PROVEDOU SE PRÁCE ARCHITEKTA
PŘEDSTAVÍME
NAŠEHO ARCHITEKTA A PANÍ INŽENÝRKU
PRO INTERIÉRY
(přes internet):
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).


7. krok:
7. SESTAVÍ SE TEXT INZERCE, TEXT SMS, A TEXT REKLAMY
PŘEDSTAVÍME TEXT INZERCE, TEXT SMS A TEXT KONTEXTOVÉ REKLAMY
PRO ZÍSKÁNÍ DÍLČÍCH INVESTORŮ
- Jejich jistota je právě vklad do nákupu nemovitosti a projektu a stavebních prací.
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).


8. krok:
BUDEME CHTÍT 10% Z NAVÝŠENÉ PRODEJNÍ CENY
PŘEDSTAVÍME:
BUDEME CHTÍT JEN 10% Z PRODEJNÍ CENY (z NAVÝŠENÉ CENY) z PRODEJE VAŠÍ NEMOVITOSTI + DPH). (projekty a upisovací poplatky podle stanov Družstva investorů).
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

9. krok:
DALŠÍ ZAPOJENÍ PRODÁVAJÍCÍHO DO NAŠICH DEVELOPMENTŮ
PŘEDSTAVÍME:
MOŽNOST DALŠÍHO ZAPOJENÍ PRODÁVAJÍCÍHO DO NAŠICH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

10. krok:
DEVELOPERSKÝ ROZPOČET:
PŘEDSTAVÍME
DEVELOPERSKÝ ROZPOČET (přes internet):
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

11. krok:
DEVELOPERSKÝ FINANČNÍ PLÁN – IVESTIČNÍ PLÁN:
PŘEDSTAVÍME
DEVELOPERSKÝ INVESTIČNÍ PLÁN (přes internet):
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

12. krok:
SHRNUTÍ
PŘIPRAVÍME INVESTORY NA KOUPI VAŠÍ NEMOVITOSTI.
BUDEME CHTÍT JEN 10% Z PRODEJNÍ CENY A DPH.
ZALOŽÍME 2 SVĚŘENSKÉ FONDY, JEDEN NA PŘEKOUPENÍ A DRUHÝ NA VLASTNÍ PRONÁJEM.
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

12. krok:
SHRNUTÍ
INVESTORY DO FONDU 01 TYPU NA PŘEKOUPENÍ SEŽENEME PRACÍ DIRECT MARKETINGU- PRACÍ CALLCENTRA.
SLIBUJEME JIM 17% ZISK ROČNĚ.
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

12. krok:
SHRNUTÍ
INVESTORY DO FONDU 02 TYPU NA PRONÁJEM A INKASOVÁNÍ NÁJMU JAKO ZISKU SEŽENEME INZERCÍ, ZASÍLÁNÍM SMS A KONTEXTOVOU REKLAMOU.
SLIBUJEME JIM cca 6% ZISK ROČNĚ.
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


http://konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27545/27545.pdf
(toto pdf se posílá po telefonátu nabízejícímu prodej nemovitosti, aby si klikl na prezentaci, a z prezentace na videa a na webové stránky s výpočty - klikněte si a prohlédněte si).

NAŠE STRÁNKY A VYSVĚTLENÍ ZHODNOCENÍ:
PŘEDSTAVÍME
NAŠE STRÁNKY
NA ZHODNOCENÍ
(přes internet):
(klikněte si a vyzkoušejte prezentaci, a pdf kliknete na webové stránky s výpočty a na prezentační videa)


MÁTE ZÁJEM? Kontaktujte nás.

Kontaky:.

paní Ľubica Mouleová, tel: 608 795 270
pan Václav Ženíšek, tel: 773 172 405
paní Mgr. Soňa Urbanová, tel: 776 560 570

Provozovna paní Mgr. Urbanové: Moskevská 32, Praha 10

Provozovna pana JUDr. Karla Jelínka, Bubenečská 21, Praha 6

Provozovna paní Ireny šmejkalové na kuchyňě a na interiéry:
Kuchyně SICC, Husitská 51, Praha 3

_______________________________________________

Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/

V případě dotazů volejte tel: 773 172 405.


AKCE
II. APARTMÁNY SMRŽOVKA JIZERSKÉ HORY
III. RODINNÉ DOMY VODOCHODY U PRAHY
KATALOG INFOBURZA 01
REFERENCE – CO JSME DĚLALI ZA DEVELOPERSKÉ PROJEKTY - VIDEO – RODINNÉ DOMY VESTEC u PRAHYmůj 3. developerský projekt z r. 1996
REFERENCE – CO JSME DĚLALI ZA DEVELOPERSKÉ PROJEKTY - VIDEO – BYTOVÉ DOMY VESTEC u PRAHY můj 3. developerský projekt z r. 1996© 2015-2017 PRODUKTY, Kontakt |