MENU
REKLAMA NA pozemky Smržovka
stavební pozemky již s vydaným stavebním povolením


web byt 2+kk Smržovka v hrubé stavbě
- developerská výstavba malých levných bytů


web - na nabídku 2+kk apartmán Krkonoše
s bazénem s teplou vodou


web - na nabídku výstavby bytu 2+kk v Praze
- družstevní svépomocná výstaba s Družstvem investorů


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - PRAVLOV U BRNA - Nabídka pozemku, zajištění klientů a zajištění úvěru od banky na výstavbu 3 dvougeneračních bytů LEA 130 m2

web - NA PARCELY KRALUPY
stavební pozemky


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - KRALUPY
nabídka výstavby


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - HOROUŠÁNKY
nabídka výstavby


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 – JESENICE - SULICE, u Prahy
okr. Praha - západ


Konzultační společnost, s.r.o.
HLAVNÍ STRÁNKY KONZULTAČNÍ SPOLEČNOSTJEDNATEL, SMLUVNÍ PARTNER BANKY


Konzultační společnost, s.r.o.
Pavel Šámal
jednatel
IČO: 25632001
JEDNATEL
tel: 778 088 548
E-mail: semda.cz@volny.cz

Fb.:https://www.facebook.com/pavel.samal.75

PRÁVNÍK,
JUDr. KAREL JELÍNEKp. JUDr. KAREL JELÍNEK
tel.: 603 278 620,
E-mail: karel.jelinek
@prvnivltavska.cz

Právník na smlouvy s klienty
Každý pracovní den.
kancelář: Jarníkova 1880/4, 14800 Praha, Chodov,
nebo u paní Randáčkové,
Koněvova 141,
Praha 3 - Žižkov

PŘIHLÁŠKA DO DRUŽSTVA - klikněte zde:
PŘIHLÁŠKA DO DRUŽSTVA: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/prihlaska/prihlaska.pdf
pan Ženíšek


pan Ženíšek
Koordinátor, Projekt manažer
tel: 773 172 405
E-mail: Konzultacni-spolecnost@seznam.cz

pan Mgr. Roman Machura


Družstvo investorů
pan Mgr. Roman Machura
předseda představenstva
tel: 704 246 192
E-mail: investorske-druzstvo22467@seznam.cz

Fb.:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013656768600

paní Marie Frantová


Družstvo investorů
paní Marie Frantová
místopředseda představenstva
tel: 728 465 736
E-mail: frantovamarie@email.cz

Fb.:https://www.facebook.com/profile.php?id=100008494037255

paní Jana Kazdová


Družstvo investorů
paní Jana Kazdová
místopředseda představenstva
tel: 774 36 88 71
E-mail: jana.kazd.j@seznam.cz

pan Petr De Cristofaro


Kontakt : Petr De Cristofaro (-Tichoslapek)
Telefon +41(0)79/ 901`62`97
E-mail: zukunftpetr@gmail.com
Bachweg 3 / CH-9125 Brunnadern SG
Skype: petr.de.cristofaro
Fb.:https://www.facebook.com/petr.decristofaro
pan Pavel Houra


pan Pavel Houra
klient na byt, a na svěřenecký fond HOURA
tel: 602 391 438
E-mail: houra.pavel@seznam.cz
Svěřenský fond Houra
paní Ing. Dana Vítková


paní Ing. Dana Vítková
klientka na svěřenský fond VÍTKOVÁ
tel: 603 118 643
E-mail: Konzultacni-spolecnost26188@seznam.cz

Svěřenský fond VÍTKOVÁ
REKLAMA NA pozemky Smržovka

REKLAMA NA pozemky Smržovka


REKLAMA na pozemky SmržovkaDobrý den, pozemky jsou již stavební parcely. Vydané stavební povolení. Podle tohoto projektu jsou udělány sítě.
ZÁJEMCI:
1. parcela - Ing. Pavel K.
2. parcela p. M.
3. parcela p. M.
4. parcela p. Eh.
5. parcela T., s.r.o.
6. parcela K., s.r.o.
7. parcela S., Dvořák

8. parcela S K.
9. parcela B.
10. parcela L.

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
VIDEO - POZEMKY - zasíťované

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat. .VIDEO - POZEMKY - zasíťované
VIDEO - POZEMKY - zasíťované

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat. .VIDEO - POZEMKY - zasíťované
VIDEO - POZEMKY - zasíťované

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat. .VIDEO - POZEMKY - zasíťované
VIDEO - POZEMKY - zasíťované

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat. .VIDEO - POZEMKY - zasíťované
VIDEO - POZEMKY - zasíťované

VIDEO - POZEMKY - zasíťované
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat. .
ZVUK POZEMKY SMRŽOVKA. S VYDANÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM.

(klikněte si a poslechněte).

GPS
Pozemky SMRŽOVKA GPS souřadnice
1 50.736210691, 15.240644217
50° 44' 10.3584868" N
15° 14' 26.3191795" E

id30518b-PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK SMRŽOVKA
id30518-PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK KRALUPY - MINICE

PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK SMRŽOVKA – typ 30518b
verze 1.0.
uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

číslo ID: ……

Článek 1.
Smluvní strany


Družstvo investorů
se sídlem Náměstí přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr. vložka 8089 RD6/MSPH
IČO: 025 50 300
statutární zástupci:
Marie Frantová
Jana Kazdová
Mgr. Roman Machura
Číslo účtu:
Správce střediska, analytického účtu: Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, Lubica Mouleová, tel.: 777 518 557, a Zdeněk Koutný, dále jen „koordinátor“
a
1.2. zájemce: (adresa trvalého bydliště)

Jméno a příjmení: …………………………………………

Ulice: …………………………………………….
Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

Obec: ……………………………………
Část obce: ……………………………………………

PSČ: ………………………………………….

Okres: ………………………………………..
datum narození:………………………

Tel.: ………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………
dále jen „zájemce“
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto
předrezervační smlouvu na pozemek Smržovka

Článek 2.
PREAMBULE

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, pro koupení pozemku v obci Smržovka. Na akci je založeno středisko v Družstvu investorů. Plán střediska je 10 parcel prodat jako pozemky.
Zájemci by postupovali podle navrženého finančního plánu, uvedeném v intranetu, kde by platili 10.000,- Kč jako základní členský vklad, vratný, pak 10.000 Kč na přípravné projektové práce a geometrický plán. A po provedení geometrického plánu by sjednali úschovu u notáře a u JUDr. Karla Jelínka by řešili sestavení Kupní smlouvy a návrhu na vklad změny vlastníka.

Článek 3.
PŘEDMĚT, POZEMEK
3.1. POZEMEK:

Pozemek: Pozemky leží v obci Smržovka. Přímé majitelé pozemku zastupuje správkyně.


PLÁN:
Pozemek by se rozdělil podle nového geometrického plánu.

GEOMETRICKÝ PLÁN:
Nejprve se zaplatí 10.000,- Kč na účet Družstva investorů (jako základní členský vklad – vratný) a poté se zaplatí geometrický plán, polohopis a výškopis, pro další práce projektantů na sítě a na souřadnice staveb domů.

Článek 4.
CENA

4.1. CENA:
Cena pozemku činí asi 600.000,- Kč za 1 pozemek. Velikost pozemku je cca 4.800 m2 pro všech 10 pozemků.

Článek 5.
PLATBY A TERMÍNY

5.1.PLATBY A TERMÍNY:
Nejprve se platí základní členský vklad 10.000,- Kč (vratný) a poplatek na geodetické a přípravné práce také 10.000,- Kč.
Následně se platí podle finančního plánu uvedeného v intranetu 40.000 Kč na přípravné projektové práce.
Následně se sjednává úschova u notářky JUDr. Evy Nohejlové.
Dále se sepisuje Kupní smlouva a návrh na změnu vlastníka.
A následně se posílají peníze do úschovy.
A následně se podává kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka na katastrální úřad.

Článek 6.
VZNIK OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ DALŠÍM PŘEVODEM

6.1. Pak se převádí parcela na zájemce do jeho osobního vlastnictví.

Článek 7.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM PŘEPRODÁNÍ

7.1. Pokud bude zájemce bude chtít, bude mu sehnán a zajištěn další zájemce na jeho pozemek, který by se mu přeprodal, za vyšší cenu.

Článek 8.
TVORBA PROJEKTU NA SÍTĚ

8.1. Sítě hotovy.

Článek 9.
VÝSTAVBA SÍTÍ

9.1. Sítě hotovy. .

Článek 10.
Trvání smlouvy
6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.
6.2. Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.3. Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy dodatky.
Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.
7.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Praze dne ……….
V ….………… dne ……………….

-----------------------------
-----------------------------
Jana Kazdová
zájemce
místopředseda Družstva investorů-----------------------------
Marie Frantová
místopředseda Družstva investorů
zplnomocněný zástupce:

POKYNY PRO PARTNERA

• Listinu uložit do počítače, vyplnit záhlaví, vytisknout 3x, sešít sešívačkou, a dojít na poštu
• Na poště 3 x podepsat, jako ověřené podpisy
• a z pošty odeslat ve velké obálce na uvedenou adresu:

Jana Kazdová
Poste restante
Pošta Praha 9 Čakovice
Cukrovarská 2/27
196 00 Praha 9 - Čakovice

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 773 172 405 a na 774 36 88 71

Text: Dobry den, právě jsem odeslal 3 x předrezervační smlouvu na pozemek Smrzovka doporucene, číslo zasilky je ……. , Jane Kazdove na postu do Prahy 9 - Cakovice Podpis.

*) do textu SMS prosím doplňte číslo doporučené poslané zásilky, abychom mohli sledovat zakázku na internetu

Odkaz na tuto zakládací listinu na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/b/30518b.pdf
(klikněte)

Odkaz na finanční plán uvedený v intranetu – odkaz na intranet

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/intranet/180403/

(klikněte)

.

Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30054/V případě dotazů volejte tel: 773 172 405


NAŠE KATALOGY
KATALOG INFOBURZA 01

© 2015-2017 PRODUKTY, Kontakt |