Svěřenský fond za 4 EUR

ZAKLÁDACÍ LISTINA ID 33400

na děditelnost na přistoupení ke

SVĚŘENSKÉMU FONDU ID 27420

TYP ID 26424 NA PASIVNÍ PŘÍJMY z lidí pod sebou z ČR i z celé EU

z práce realitní, z realitní inzerce a z práce dalších lidí pod Vámi, z jejich produktivity, (vytvoření střediska) na 2 analytické účty, jeden analytický účet provozní a jeden analytický účet vybírací

přistoupení ke středisku ID 26107 na pasivní příjmy z lidí pod sebou.

 

Svěřenský fond jako institut podle kanadského původu,  institut anglosaského common law.   Česká právní úprava se při implementaci tohoto institutu inspirovala občanským zákoníkem kanadského Québecu, který je české kontinentální právní úpravě blízký. 

Základem je přímý vztah mezi zakladatelem (rodinou nebo firmou) a správcem. Tedy bez zásahu Finančních úřadů, živnostenských úřadů, policie a soudů. Tyto vyšší principy nemohou být dodatečnými zákony nikdy narušovány nebo porušeny.

Svěřenský fond není ani právnická osoba, ani fyzická osoba a nikdy nemůže tedy dostat pokutu.

Svěřenský fond může mít tzv. náhodné příjmy, náhodné výdaje a tedy nepodléhá žádné povinnosti mít živnostenské oprávnění. Ale Svěřenský fond může vlastnit třeba auto a na autě mít malou reklamu a vyplácet svému zakladateli odměnu za reklamu za přivedení náhodného klienta třeba na nemovitost. A Svěřenský fond může hradit provoz takového auta s reklamou a dá si položky do náhodných výdajů. A nikomu se nezpovídá a nikomu nic neukazuje.

Svěřenský fond na děditelnost má ze zákona výjimku a nepodléhá žádným povinností registrovat Svěřenský fond.

Tato listina je o přistoupení ke Švýcarskému svěřenskému fondu. Švýcarsko není součástí EU. Tedy Švýcarský svěřenský fond nepodléhá žádným českým, ani evropským předpisům, kontrolám a úřadům.  

 

Svěřenský fond je na činnosti pronájmu lidí. Svěřenský fond je na to, aby si zřizovatel vložil do něj lidi pod sebe do své obchodní sítě, může i realitně inzerovat, tzv. realitní Crowdfunding  a nebo peníze a sám se správcem a s dohledovou organizací se starat o své peníze a o peníze pro své děti či příbuzné. Vklady do fondu se dají provádět všemi způsoby, i přes  internet, i přes internetovou peněženku. A výběry lze takto realizovat stejně jednoduše všemi způsoby, i přes internetovou směnárnu. Nebo se použijí veřejně bankomaty. A mohou to být třeba i bankomaty, to už záleží na dohodě se správcem svěřenského fondu.  

 

Svěřenský fond je také pro možnost investic, aby se zhodnotily. I pro nákup dluhopisů a akcií a uložení dluhopisů a i akcií ve svěřenském fondu u správce a pak po nákupu dluhopisů správcem vydání dluhopisů zřizovateli. Sám svěřenský fond může sloužit jako směnárna peněz za nemovitostní dluhopisy a naopak.  Vložení nemovitostních dluhopisů k prodeji a k získání peněz za prodané dluhopisy. A protože příjmy z investic lze řadit právě mezi náhodné příjmy, proto je pro investice a příjmy z investic Svěřenský fond přímo konstruován a tvořen.

O peníze ve Svěřenském účtu se stará správce a dohled nad nimi mají 3 lidé, zřizovatel, správce a dohledová organizace. Toliko zákon.

 

Svěřenský fond na

 

jméno:

tel.:

Email:

 

1.  ČÁST: ZAKLÁDACÍ LIST

Zakládací list, typ ID 26424 a ID 26107 schváleno: PER ROLLAM (na dálku) /podle stanov/

Odkaz na informace, co to je Svěřenský fond:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/sf/vyklad/

(přečtěte si)

Odkaz na tento svěřenský fond:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33340/33340.pdf   (klikněte si)

 

návratnost do fondu za tyto činnosti a klienty:

Za činnost:

Za klienta na auto levně 1.900,- Kč.

Za klienta na parcelu  od 3.000,- Kč a za následné domluvení schůzky do diáře 1.000,- Kč.

A další odměny: Dle podílů schválených u notáře 7.500 Kč za klienta na byt, 15.000 Kč za klienta na investiční byt (patro bytů), za finanční produkty 0,1%z hypotečního úvěru.

A odměny za základní nabídky odměn pro zaměstnance firem a podniků, následné provize za další a následné získané klienty na byty z direct marketingu prováděných za peníze investorů.

ZA KLIENTA NA RENTIÉRSTVÍ: 2.200,- Kč

ZA KLIENTA NA INVESTICI NA 5 LET: 4.000,- Kč

ZA KLIENTA NA MĚSÍČNÍ SPOŘENÍ: 1.600,- Kč

ZA KLIENTA NA DIRECT MARKETING: 2.500,- Kč

ZA KLIENTA NA BYT: 7.500,- Kč

Podíl z práce lidí pod sebou:   

ZA KLIENTA NA RENTIÉRSTVÍ: 300,- Kč

ZA KLIENTA NA INVESTICI NA 5 LET: 500,- Kč

ZA KLIENTA NA MĚSÍČNÍ SPOŘENÍ: 200,- Kč

ZA KLIENTA NA DIRECT MARKETING: 300,- Kč

ZA KLIENTA NA BYT: 7.500,- Kč (také).

Za tipařskou činnost

Dle podílů za prodané nemovitosti, cca 0,06% z celkové provize až 0,10% z celkové provize.

 

CELKEM V ZÁKLADU :

CELKEM z práce 1 člověka pod sebou:

 

CELKEM ZA SEBE i za 1 člověka pod sebou:

 

27.300,- Kč měsíčně.

8.800,- Kč měsíčně.

____________________

36.100,- Kč měsíčně.

 

 

 

TEXT POKYNU PRO SPRÁVCE Svěřenského fondu:

 

A) Pokyn, aby dohlížel, na správnost vložených investic, tj správnou činnost lidí vložených do Svěřenského fondu včetně realitních inzerátů. A aby dohlížel i na správnost vložených peněz jako investic na zhodnocení do direct marketingu (práce callcentra a práce SMS kování  a telefonování+ práce s předcházejícími zájemci a klienty na byty a na apartmány a na kontaktování zájemců na naši nabídku pozemků, na naši nabídku možnosti bytů přes družstvo.. Časem činnost vykonávat v Kanadě a v USA.  A případně vložených malé části peněz do aplikace v mobilním telefonu na jejich zhodnocování peněz přes realitní crodfunding (známá věc od r. 2011).

B) Pokyn správně rozdělovat odměny, které zasílat na svěřenský účet pro výše uvedeného obmyšleného.

C) K účtu Svěřenského fondu zajistit případně přes výběry přes internetovou aplikaci nebo internetovou směnárnu. A případně pomoci s instalací nějaké kryptopeněženky na možný výběr peněz přes libovolnou směnitelnou kryptoměnu.    

 

KRYTÍ PRVOTNÍ INVESTICE A VÝDAJŮ:

1. Krytí PROVIZEMI za klienty na pozemky, na apartmány nebo na budoucí byty přes účelové družstvo  – realitními meziprovizemi

 

2. Krytí PROVIZEMI za klienty na PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI atd.

 

3. Krytí PROVIZEMI od stavebních firem, tj. od Správců stavebních dodávek

 

 

FUNKCE:

Předseda střediska:                      V. Ženíšek, správce a nebo zástupce správce

1. Místopředseda střediska:         klient

2. Místopředseda střediska:      osoby pověřené dohledem, dohledová organizace

 

 

CÍL STŘEDISKA

Realizace a nemovitosti:

1.     Využívat velmi výhodný pronájem lidské pracovní nájemní síly i realitních inzertních serverů (výdělečný klientský servis za pomocí obrazovek chytrých telefonů, počítačů, notebooků, kde webová prezentace obsahuje obrázky, zvuky, reference, možnost pasivních příjmů k bytu a gps souřadnice pro možnost zajet se na místo osobně sám podívat ).  Toto vše pro práci ze zájemci o pozemky. Dále  toto vše i se zájemci o apartmány.

2.    V Německu a v Itálii se bude kupovat objekt na provozování ubytovacího zařízení. Na pronájmy.  

3.    Poskytovat a nabízet polským stavebním dělníkům práci v Německu a ve Švýcarsku. A případně v dalších zemí, kde by se kupovaly staré domy a ty se přestavovaly na apartmány.

4.    Pronajímat (zapůjčovat) administrativní pracovnice ke krátkodobým pronájmům (na zasílání SMS pro investory kvůli budoucím realitním provizím).   *) Kanadský realitní robot. A také objednávat tyto obchodní telefonní práce u profesionálních callcenter.

 

PRÁVNÍ FORMA STŘEDISKA: analytický účet v účetnictví

Svěřenský fond není ani fyzická, ani právnická osoba. Nemůže dostat pokutu.

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ LISTINY A SOFTWARE:

1.     Stanovy

2.     Bílá kniha Infoburzy (a stanovy družstva investorů)

3.     Pravidla na rozdělování peněz do 8 řad – schválený kariérní systém)

4.     Licence na nájem software Grafy produktivity

5.     Harmonogram postupových kroků

6.     Rozpočet akce

7.     Z rozpočtu udělaný Plán výdajů

8.     Na plán výdajů namodelovaný Plán příjmů

9.     Studie

 

PŘISTOUPENÍ K SVĚŘENSKÉMU FONDU:

Viz. Zakládací listina ke Svěřenskému fondu ID 26424, vyvěšena na internetu.

Odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf

 

 

MAJITEL ÚČTU:                  Zřizovatel svého Svěřenského fondu (rodina)

 

HARMONOGRAM POSTUPOVÝCH KROKŮ K VÝSTAVBĚ BYTOVÉHO DOMU OBSAHUJE:

Viz. Zakládací listina ke Svěřenskému fondu ID 26107, vyvěšena na internetu.

 

2.  ČÁST:  HARMONOGRAM - PŘÍPRAVA

 

Viz. Zakládací listina ke Svěřenskému fondu ID 26424 ….., vyvěšena na internetu.  

Odkaz:  http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf

 

3. ČÁST:  HARMONOGRAM STAVEBNÍ REALIZACE

Viz. Zakládací listina ke Svěřenskému fondu ID 26424 ….., vyvěšena na internetu.

Odkaz:  http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf

 

 

4. DOHLEDOVÁ ORGANIZACE:

Viz. Zakládací listina ke Svěřenskému fondu ID 26424 ….., vyvěšena na internetu.

Odkaz:  http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf

 

Odpovědné osoby:

 

V Praze  dne: …………………………………………                         

 

 

………………………………….                                       …………………………………………..                               

V. Ženíšek                                                               Zuzana Vajskébrová        

předseda střediska ve franchisy                       zástupkyně správce  

a správce Svěřenského fondu                           Svěřenského fondu 

 

 

 

V ………………………   dne: …………………………………………            

 

 

………………………………….                                       …………………………………………..

Jana Vrhelová                                                                   v.z. Jana Jelínková

Dohledová organizace

2. místopředseda střediska ve franchise

a zástupce Dohledové organizace Svěřenského fondu

její datová schránka je gz9ck99

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………… dne: …………………………………………                    

 

 

 

………………………………….                                      

Klient

1. místopředseda střediska ve franchise,

Klient (osoba obmyšlená, které se vyplácí plnění, pro

a pro její děti, svěřenský fond je děditelný na její děti)

 

 

POKYNY PRO PARTNERA

 

-         Listinu uložit do počítače,  vytisknout 3x, sešít sešívačkou,  a dojít na poštu

-         Na poště  3 x podepsat, jako ověřené podpisy

-         a z pošty odeslat poštou DOPORUČENĚ ve velké obálce na uvedenou adresu:

 

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Letňany

Bechyňská 638

199 00 Praha 9 - Letňany

 

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na +420 773 172 405 a na + 420 774 36 88 71

 

Text: Dobry den, prave jsem odeslala DOPORUCENE 3 x zakládací listinu na svůj sverensky fond za 90,- Kc Jane Jelínkove na postu do Prahy 9 + Letnany, Bechynska,  Cislo zasilky pro sledovani na internetu je …… (a uvest cislo zasilky). Podpis.

 

My tak budeme moci sledovat přes internet, kde zásilka je.

Odkaz na tuto zakládací listinu na internetu:

 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33400/33400.pdf