PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA 1 BYT 72 m2 – typ Žofinka

30518h

verze 1.0.

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

 

číslo ID: ……

 

Článek 1.

Smluvní strany

 

                     

Družstvo investorů

se sídlem Náměstí přátelství 1518/4,  102 00 Praha 10 – Hostivař

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze oddíl  Dr.  vložka  8089 RD6/MSPH

IČO:  025 50 300

statutární zástupci:

Marie Frantová

Jana Jelínková, tel.: 774 368 871

Mgr. Roman Machura

Číslo účtu: 263 831 949/0300

Správce střediska, analytického účtu: Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, Jitka Slavíková, tel.: 724 810 310, a paní Jana Jelínková, tel.: 774368871  dále jen „koordinátorky systému“

a

1.2. zájemce: (adresa trvalého bydliště)

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………

 

 

Ulice: …………………………………………….               Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

 

 

Obec: …………………………………                     Část obce: ……………………………………………

 

 

PSČ: ………………………………………….               

 

 

Okres: ………………………………………..               datum narození:………………………                  

 

 

Tel.: ……………………………………………………  Email: ……………………………………………………………

dále jen „zájemce“

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto

předrezervační smlouvu na 1 budoucí byt 72 m2 typ Žofinka z plánované výstavby u Prahy

 

 

Článek 2.

PREAMBULE

 

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, pro koupení pozemku a výstavby rodinného domu se 3 byty za účelem odkoupení bytu v hrubé stavbě nebo na klíč.

      Na akci je založeno středisko v Družstvu investorů. Plán střediska je založit klientům na koupi pozemku a na výstavbu nové družstvo, u notáře, zapsat na obchodním soudě, koupit pozemek, provést projekty, získat stavební povolení a provést výstavbu rodinného domu s byty ve variantě v hrubé stavbě.

       Případně byt dokončit do kolaudace, do stavby na klíč.

       A jednotlivé 3 byty z rodinného domu prodat do osobního vlastnictví jednotlivých klientů,  rodinný dům tak rozprodat.

      Zájemci by postupovali podle navrženého finančního plánu, platili celkem 30.000,- Kč, z nich 10.000,- Kč jako základní členský vklad, do nového družstva, vratný, správci vkladu, Družstvu investorů a dále by platili 20.000 Kč na přípravné práce spojené se založením nového družstva a na přípravné projektové práce s tím, že by se částka 15.000,- Kč čerpala jako záloha. 5.000,- Kč na přípravu nového družstva a 10.000,- Kč na projektové práce, studie a inženýring. A po provedení přípravných prací na založení nového družstva by se druhých 5.000,- Kč použilo na poplatky spojené se založením nového družstva notáři a na zaplacení sídla a dalších výdajů.  

 

Článek 3.

PŘEDMĚT, OBJEKT

3.1. OBJEKT:

         

Pozemek leží na Praze – východ. A je přímým majitelem prodáván přes realitní kancelář.   

 

 

PLÁN A:

Výstavba přes nemovitostní dluhopisy vydané developerskou – fyzickou osobou

s přidáním pak úvěru od ČSOB a.s.

 

Jedná se o možnost, kdy developerská fyzická osoba vydá emisi nových neveřejných dluhopisů do 25.000.000,- Kč, což může, to je podle zákona z r. 2004.

A k nim se sjedná založení účtu v ČSOB a.s. a omezí se právo tzv. Podřízeností půjčky, což je přednostní výplata ze zisku developerského projektu

 

Nemovitostní dluhopisy by se uložily u notářky do úschovy a vydávaly by se klientům na byty proti složeným penězům jako členským vkladům do nového stavebního družstva investorů akce Dřísy.

 

Tím by měl klient dvojí ručení. A to je v pořádku.

 

 
 

 

 

 


Zaškrtněte tuto variantu, je pro Vás výhodná. Jednáte jen s jednou osobou, která ručí veškerým svým majetkem, protože nemovitostní dluhopisy vydá na své IČO.

 

 

 

PLÁN B:

Výstavba přes financování úvěrem od České spořitelny a.s. nebo od jiné banky (Moneta)

 

Jedná se o možnost, kdy nové Stavební družstvo investorů akce (v tomto případě Dřísy) dostane úvěr 70% ceny developerského projektu a bude dávat dvoj ručení. Ručení nemovitostí a ručení tzv. cesí pohledávky na nesplacenými členskými vklady.

Jedná se o ten samý princip, jako dříve, když se vyřizoval úvěr 150,000.000,- Kč na developerskou výstavbu Vestec u Prahy. Také výstavba přes Stavební družstvo investorů Vestec. Případné ověření možné, k doptání po telefonu u starosty obce Vestec u Prahy – Praha – západ.

 

Reference a zkušenosti tedy máme.

 

 

Klienti spolu založí nové družstvo a dají mu název asi Stavební družstvo investorů jméno akce.

Pak si nechají zapsat nové družstvo u notáře.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují, že přistupují k danému developerskému rozpočtu.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení realitních provizí.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení koordinační činnosti po celou dobu akce.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení finančních činností s vyřízením úvěru pro družstvo podle rozpočtu.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení projektových a inženýrských prací pode rozpočtu.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení stavebních prací podle rozpočtu.

Podpisem přihlášky do nového družstva se zavazují k zaplacení pozemku, projektů na sítě a sítí podle rozpočtu.

 

Na tyto činnosti se dělají smluvní kontrakty a tyto výkon těchto činností jsou podmínkou nutnou pro realizaci developerského projektu výstavby bytů.

 

 

 

 

Členské vklady na pozemek by se uložily u notářky do úschovy a sjednal by se protokol o notářské úschově. Na vyplacení pozemku s vyplacením i realitních provizí pro nás. Chceme mít také svou jistotu. Ošetřené peníze. Po koupi pozemku mají klienti na sebe napsaný pozemek a tedy realitní provize za zprostředkování koupě pozemku může být pohodlně vyplacena a realitní provize za zprostředkování klientů na byty může být také pohodlně vyplacena. Souhlas s tímto vyplacením je právě dáván podpisem přihlášky do nového zakládaného účelového bytového družstva.

 

 

 

Klienti mají tak majetek pozemek za své peníz ve svém vlastnictví. A to je v pořádku.

 

 
 

 

 

 


Zaškrtněte tuto variantu, je pro Vás výhodná. Sice kupujete byt pak od sebe, od svého družstva, kdy si prodej formálně pak odsouhlasíte na členské schůzi. Své peníze máte proměněny v nemovitostní majetek, v pozemek. Ten vlastníte podle poměru složených ostatních členských vkladů.  

 

 

 

 

 

Tipařka úvěru Jana Jelínková – místopředsedkyně Družstva investorů. Jana Jelínková pracuje na poště Praha 9 – Čakovice a má za klienta na financování body. A bohužel, má i povinnost body mít. A proto se založilo přípravné družstvo investorů, aby pracovalo s klienty na byty a aby někteří z klientů přišli za Janou Jelínkovou na poštu Praha 9 – Čakovice a aby jí nahlásili údaje pro natipování úvěru od ČSOB a.s. Což když Vám podepisuje tut Předrezervační smlouvu, tak byste paní Janu Jelínkovu mohli osobně znát. Adresa je Čakovická 2/27, Praha 9 – Čakovice. Tak, že byste jí třeba i donesli tuto Předrezervační smlouvu podepsanou 3 x a ověřili rovnou své podpisy.

Tel. č.: 774368871

 

 

 
 

 

 

 


Zaškrtněte tuto variantu, je pro Vás výhodná. Proberete 4 Zelené karty, které dostanete po kolaudaci. Jde o náš produkt Družstva investorů a jde o motivaci, bonus, abyste si raději koupil byt od nás, než od konkurence. Zelená karta je bankovní karta do bankomatu. ERA, a účet, na který vám pak hodí peníze od správce svěřenského fondu a Vy si jen a jen vybíráte peníze. Což je pro Vás finančně zajímavá a výhodná nabídka.

Paní Jana Jelínková je již držitelkou Zelených karet Družstva investorů, které pro vás nakoupila za své peníze.

Ale vy 4 zelené karty nebudete platit, Vy je dostanete po kolaudaci zdarma. Jsou již zaplacené.

 

A i když máme naši Zelenou kartu na pasivní příjmy z práce člověka pod sebou, precizně popsanou, stejně bychom doporučovali, abyste paní Janu Jelínkovou v této věci osobně poznali. Ano?

 

 

 

 

 

 

Objekt Rodinný dům by se prohlášením vlastníka rozdělil na jednotlivé byty. A na jejich vlastnictví by byly právě chvíli členské podíly v novém účelovém družstvu, ale hned by se po rozdělení prohlášením vlastníka převedly na jednotlivé klienty. Převedly by se kupní smlouvou. Řádně, klasicky.

 

 

Článek 4.

CENA

 

4.1. CENA:

     Cena bytu, cena činí cca 3,249.000 Kč v hrubé stavbě s realitní provizi.  Právní služby a poplatky za úschovu a daň z převodu nemovitosti jsou zvlášť.

 

     Na tuto cenu může být zájemci poskytnuta  pomoc se zprostředkováním půjčky nebo úvěru.  

 

Článek 5.

PLATBY A TERMÍNY

 

5.1.PLATBY A TERMÍNY: 

     Platba se platí na emailovou výzvu a zaslanou SMS zprávu.

     Účet… je výše uvedený: 263 831 949/0300

     Variabilní symbol: bude Vaše id a id řádku platby: (bude uvedeno v emailu a v SMS zprávě).

 

     Platí se základní členský vklad 10.000,- Kč (vratný) a  poplatek na přípravné práce dalších 20.000,- Kč. Tedy celkem bude platit 30.000,- Kč (Třicet tisíc korun českých).

     

     Následně se sjednává úschova u notářky.

     Dále se sepisuje přihláška do nového družstva na ustanovující schůzi nového družstva u notářky a schvalují se stanovy nového družstva.

      Následně se posílají peníze do úschovy k paní notářce.

      A následně se podává kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka na příslušný katastrální úřad (musí se dojednat koupě a podepsat příslušné listiny).

 

Článek 6.

VZNIK ČLENSKÉHO PODÍLU A VZNIK OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

 

6.1. Následně vzniká standardní členský podíl v novém družstvu podle výše složených ostatních členských vkladů.

 

6.2. Následně se provede prohlášení vlastníka o rozdělení na nebytové jednotky. A případně se provedou drobné stavební práce a úpravy.

 

6.3. Prohlášení vlastníka se zapíše na příslušném katastrálním úřadě.

 

6.4. Po zápisu nebytové jednotky na katastrálním úřadě se připraví kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka mezi novým družstvem, jako prodávajícím a klientem, jako kupujícím.

 

 

Článek 7.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM PŘEPRODÁNÍ PODÍLU

 

7.1. Pokud bude zájemce mít zájem, bude mu sehnán a zajištěn další zájemce na jeho podíl, který by se mu přeprodal, za vyšší cenu.

 

Článek 8.

TVORBA PROJEKTU NA STAVBU

 

8.1. Objekt Rodinný dům se 3 byty bude teprve budován. Na výstavbu se musí provést projektové práce. Sítě u pozemku jsou. 

 

Článek 9.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMCŮ – UBYTOVÁNÍ

 

9.1. Pokud bude zájemce mít zájem, budou se mu shánět zájemci na pronájem, tedy využívání podnájmu, činností posílání SMS zpráv, pomocí prací callcentra, reklamou na internetu, pomocí inzerce na internetu a pomocí telemarketingu.

     

Článek 10.

Trvání smlouvy

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.

    10.2.  Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.3.  Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

      11.1. Změna smlouvy dodatky.

     Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.

  11.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

 

 

 

V Praze dne ……….                                    V ….………… dne  ……………. 

 

 

 

 

-----------------------------                                            -----------------------------          

Jana Jelínková                                                                zájemce

místopředseda Družstva investorů

 

 

-----------------------------

Marie Frantová

místopředseda Družstva investorů

 

jí zplnomocněný zástupce k podepisování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRO PARTNERA

 

Nejprve si stáhnout data ke stažení pro klienta na flashku z Infoburzy:

https://www.infoburza.eu/

Web na stažení zazipovaného souboru pro klienty - stanovy, půdorysy apod.

zde je soubor ke stažení pro obce, ale i pro klienty z našeho webového prostoru:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/ke_stazeni/nahrat_klientu_na_flasdisk.ZIP/

 

        Listinu uložit do počítače, vyplnit  záhlaví, vytisknout 3x, sešít sešívačkou,  a dojít na poštu

        Na poště  3 x podepsat, jako ověřené podpisy

        a z pošty odeslat ve velké obálce na uvedenou adresu:

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Čakovice

Cukrovarská 2/27

196 00 Praha 9 - Čakovice

 

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 773 172 405 a na 774 36 88 71

 

Text: Dobry den, právě jsem odeslal 3 x předrezervační smlouvu na 1 byt 3+kk 72 m2 k akci Drisy. Císlo zasilky je ……. , Pro sledovani na internetu. Odeslano Jane Jelinkove na postu Praha 9 - Cakovice  Podpis.

 

*) do textu SMS prosím doplňte číslo doporučené poslané zásilky, abychom mohli sledovat zakázku na internetu

Text: 2 na tel.c. 774 36 88 71 Dobry den, pani Jelinkova, jsem kliente na byt 72m2 akce Drisy a rad bych Vas na chvili navstivil na poste. Kdy by se Vam termin hodil? Podpis.

Odkaz na tuto zakládací listinu na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/h/30518h.pdf

 (klikněte)

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/h/

 (klikněte)